ชื่อที่แปลว่าเครื่องประดับ

   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับเครื่องประดับมีตัวอย่างชื่อ    ดังนี้

อาภรณ์  ( Arporn) แปลว่า   เครื่องประดับ

เพชราภรณ์  ( Petcharaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราภรณ์ ( Patcharaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับเพชร

วัชราภรณ์  (  Vatcharaporn )   แปลว่า     ผู้มีเพขรเป็นเครื่องประดับ

รัตนาภรณ์  ( Rattanaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย  

บุษราภรณ์  ( Butsaraporn )   แปลว่า     ผู้มีพลอยสีเหลืองเป็นเครื่องประดับ

บุษยาภรณ์ (Butsayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับพลอยสีขาว  

บุษบาภรณ์  ( Butsabaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ

ผกาภรณ์  (  Phakaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ

กาญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn  )   แปลว่า     ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ

กัญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn )   แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  

ชลิตาภรณ์  (  Chalitaporn )   แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

ศศินาภรณ์  ( Sasinaporn )  แปลว่า     เครื่องประดับรูปพระจันทร์

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับแห่งผู้รู้

กานตาภรณ์ ( Kantaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานดาภรณ์ ( Kandaporn)  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียาภรณ์ (Preeyaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

จันทราภรณ์ ( Jantraporn )   แปลว่า  เครื่องประดับรูปพระจันทร์  

อัญญาภรณ์  (  Anyaporn )   แปลว่า   เครื่องประดับที่แตกต่าง

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับแห่งผู้รู้

วิชญาภรณ์  ( Vitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้รู้

เจษฎาภรณ์  (  Jessadaporn )  แปลว่า  เครื่อประดับแห่งผู้เจริญกว่า

นภาภรณ์  (  Napaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับท้องฟ้า

ญาดาภรณ์  ( Yadaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับแห่งผู้รู้

มาดาภรณ์  (  Madaporn )  แปลว่า   ผูัเป็นเครื่องประดับแม่

มาตาภรณ์  ( Mataporn )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn )  แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

ชนิดาภรณ์ ( Chanidaporn )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง