ชื่อที่แปลว่า ชีวิต

       ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับชีวิต  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดวงชีวัน (  Duongcheewan  ) แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต

ดวงตา (  Duongta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตา

ดวงใจ (  Duongjai  ) แปลว่า ผู้เป็ที่รักดั่งดวงใจ

ดวงกมล (  Duongkamol  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ

ดวงชีวี (  Duongcheevee  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า   ผู้มีชีวิต  , สิ่งมีชีวิต , คน  , สัตว์

สุปราณี (  Supranee  )    แปลว่า   ผู้มีชีวิตดี   , ผู้มีลมหายใจดี

อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )   แปลว่า   ผู้ไม่ตาย  , ผู้มีชีวืต  , ไม่ตาย ,  ยั่งยืน ,  เทวดา

ทาริกา (  Tarika  )     แปลว่า  เด็กทารกผู้หญิง

กุมารี (  Kumaree  )   แปลว่า  เด็กผู้หญิง

นรี (  Naree  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  คนผู้หญิง 

นารี (  Naree  )   แปลว่า  คนผู้หญิง    ผู้หญิง

มาณวิกา (  Manwika  )    แปลว่า  หญิงรุ่น ,  หญิงสาว

บุตรี  (  Buttree  )   แปลว่า  ลูกสาว    ลูกผู้หญิง

ธิดา (  Tida  )    แปลว่า   ลูกผู้หญิง

ดนยา (ดะนะยา ) (  Danaya  )   แปลว่า   ลูกหญิง

ดนุชา (  Danucha  )    แปลว่า   ลูกหญิง

ดนุนุช  (  Danunuch  )   แปลว่า  น้องน้อย

มานวี  (  มานะวี  ) (  Manawee  )  แปลว่า   คนผู้หญิง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชีวัน  (  Cheewan  )    แปลว่า   ชีวิต

ชีวี (  Cheevee  )   แปลว่า    ชีวิต

ปราณ  (  Pran  )   แปลว่า  ลมหายใจ ,  ชีวิต ,   สัตว์มีชีวิต

อมร (  Amorn  )   แปลว่า   ผู้ไม่ตาย  ,  ผู้มีชีวิต ,  ไม่ตาย  , ยั่งยีน   ,   เทวดา

นร   (  Norra ,  Norm   )   แปลว่า  คน

นรา (  Nara  )   แปลว่า  คน

อมต (  Amata  ,  Ammata  )   แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ผู้มีชีวิต ,   ความไม่ตาย

มนุส (  Manus  )    แปลว่า  คน

มาณพ (  Manop  )    แปลว่า   ชายรุ่น ,  ชายหนุ่ม

มานพ (  Manop  )   แปลว่า    คน

มานวะ  ( มานะวะ  )  (  Manawa  )   แปลว่า   คนผู้ชาย

ชาติ   (  Chat  )แปลว่า    เกิด    การเกิด    การเป็นขึ้นมา   ;   พวก ,  ตระกูล ,  เหล่า , กำเนิด  , ชนิด  

เทวัน (  Tewan  )    แปลว่า  พี่เขย   น้องเขย

บุตร (  But  )   แปลว่า  ลูก

บุตรา (  Buttra    )   แปลว่า  ลูกชาย

ดนย( ดะนะยะ ) (  Danaya  )   แปลว่า  ลูกชาย

ดนัย  (  Danai  )    แปลว่า  ลูกชาย

ดนุ   (  Danu  )  แปลว่า  ตน  ,  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า  

 ดนู (  Danu  )    แปลว่า  ตน   ,   ตนเอง  ,   ฉัน ,   ข้าพเจ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ