ชื่อที่แปลว่าพระจันทร์

   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระจันทร์  หรือดวงจันทร์ มีทั้งชื่อผู้หญิงและ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จันทรา (  Jantra  )    แปลว่า   พระจันทร์  ,  ดวงจันทร์

จันทรารัตน์   (  Jantrarat   )     แปลว่า   เพชรแห่งพระจันทร์  

จันทราภา  (  Jantrapa  )    แปลว่า    แสงจันทร์

จันทิรา  (  Jantira  )   แปลว่า   พระจันทร์ ,  ดวงจันทร์

จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับพระจันทร์

จันทิราพร   (  Jantiraporn  )   แปลว่า   ดวงจันทร์นำสุขมาให้

จันทิรารัตน์  (  Jantirarat  )    แปลว่า    เพชรแห่งพระจันทร์

จันทร์เพ็ญ   (  Janpen  )   แปลว่า    พระจันทร์เต็มดวง

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )    แปลว่า   คืนพระจันทร์เต็มดวง

ดวงจันทร์  ( Duongjan  )    แปลว่า   พระจันทร์

เดือน (  Duan  )     แปลว่า      ดวงจันทร์

รัชนีกร   (  Ratchaneekorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์  

รัชนิกร  (  Ratchanikorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์  

นิสากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า    ดวงจันทร์  

นิศากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า     ดวงจันทร์  

ศศิธร   (  Sasitorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์  

ศศินา (  Sasina  )   แปลว่า   พระจันทร์   ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  )  แปลว่า    ดวงจันทร์เป็นของเทวดา

ศศินารัตน์ (  Sasinarat  )   แปลว่า    เพชรแห่งพระจันทร์    พระจันทร์แก้ว

ศศินากุล (  Sasinakul  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศศินาพัชร์ (  Sasinapach  )   แปลว่า   เพชรแห่งจันทรา

ศศินามณี  (  Sasinamanee  )    แปลว่า   เพฃรแห่งจันทรา

มณีจันทร์  (  Maneejan  )    แปลว่า   เพชรแห่งจันทรา

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จันทร์ (  Jan  )     แปลว่า    พระจันทร์   ,   วันที่สองของสัปดาห์

ศศธร (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิน  (  Sasin  )      แปลว่า    ดวงจันทร์

ศศินพงศ์  (  Sasinpong  )   แปลว่า    ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศศินพงษ์  (  Sasinpong  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ศศินกุล (  Sasikul  )    แปลว่า    ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ