ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ไชย,ชัย

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ไชย  หรือ  ชัย      มีผู้ชายดังนี้   อาทิเช่น

ไชย  (  Chai  )    แปลว่า   ดีกว่า ,  เจริญกว่า

ชัย  (  Chai  )    แปลว่า   การชนะ

ไชยกานต์   (  Chaikan  )    แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญกว่า

ไชยกาญจน์ (  Chaikan  )    แปลว่า   ผู้มีสมบัติดีกว่า ,  ผู้มีสมบัติเจริญ

กว่า

ไชยกฤตย์ (  Chaikrit  )    แปลว่า    ผู้มีการงานที่ทำดีกว่า  , ผู้มีคำสรรเสริญดีกว่า

ไชยเกียรติ  (  Chaikiat  )   แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดีกว่า

ไชยเกียรติ์  (  Chaikiat  )    แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงดีกว่า

ไชยพงศ์  (  Chaipong  )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า

ไชยพงษ์ (  Chaipong  )    แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า

ไชยวงศ์ (  Chaiwong  )    แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า

ไชยวงษ์ (  Chaiwong  )    แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายเจริญกว่า

ไชยพัฒน์  (  Chaipat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญดีกว่า

ไชยวัฒน์ (  Chaiwat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญดีกว่า

ไชยภัส  (  Chaipas  ) แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดีกว่า

ไชยภัทร์  (  Chaipat  )    แปลว่า   ผู้เจริญดีกว่า

ไชยยศ  (  Chaiyos  )   แปลว่า  ผู้มีความดีเจริญกว่า

ชัยพฤกษ์  (  Chaiyapruk  )    แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งในจำพวกต้นคูน

ชัยกานต์ (  Chaikan  )     แปลว่า   ผู้เป็นที่รักชนะ

ชัยเกียรติ  (  Chaikiat  )    แปลว่า   การชนะที่มีชื่อเสียง

ชัยเกียรติ์  (  Chaikiat  )    แปลว่า  การชนะที่มีชื่อเสียง

ชัยพงศ์   (  Chaipong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้ชนะ

ชัยพงษ์ (  Chaipong  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้ชนะ

ชัยยศ (  Chaiyos  )    แปลว่า  ผู้มีความดีชนะ

ชัยคม (  Chaikom  )    แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมชนะ

ชัยพัฒน์ (  Chaipat  )    แปลว่า  ผู้มีความเจริญชนะ

ชัยวัฒน์ (  Chaiwat  )    แปลว่า  ผู้มีความเจริญชนะ

ชัยภัส (  Chaipas  )   แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองชนะ

ชัยพร (  Chaiyaporn  )    แปลว่า  การชนะนำสุขมาให้

ชัยพล  (  Chaiyapol  )   แปลว่า  กำลังแห่งการชนะ

ชัยสิทธิ์ (  Chaisit  )     แปลว่า   ผู้มีความสำเร็จเป็นชัยชนะ

ชัยสัณห์ (  Chaisan  )     แปลว่า  ผู้มีชัยชนะงาม 

ชัยวุฒิ  (  Chaiwut  )   แปลว่า  ชัยชนะแห่งผู้มีความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ