ชื่อที่แปลว่านก

   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศกุนี  (  Sakunee  )    แปลว่า   นกตัวเมีย

สกุณา (  Sakuna  )  แปลว่า  นก

สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

สกุณี   (  Sakunee  )    แปลว่า   นก

ศกุนตลา (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้

มยุรา (  Mayura  )   แปลว่า  นกยูง

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง

มยุรี   (  Mayuree  )   แปลว่า   นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )   แปลว่า  นกยูง

มยุราวลี   (  Mayurawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง

สกุณาวลี  (  Sakunawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชา  (  Tawicha  )   แปลว่า   นก

ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ทวิชาวลี  (  Tawichawalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

มยุรกาญจน์ (  Mayurakan  )   แปลว่า  นกยูงทองคำ

มยุรพัชร์ (  Mayurapach  )   แปลว่า  นกยูงเพชร

มยุรฉัตร  (  Mayurachat  )    แปลว่า   พนมหางนกยูง  หรือ  เครื่องกั้นบังเป็นชั้นๆทำด้วยหางนกยูง

ทิชารัตน์ (  Ticharat  )   แปลว่า  นกแก้ว  , แก้ว   ( แปลว่า  ของสูงควรนับถือ, ควรสงวน , ของประเสริฐ ,

เพชรพลอย  )

ทิชากาญจน์ (  Tichakan  )   แปลว่า  นกทองคำ

ทิชาพัชร์ (  Tichapach  )    แปลว่า  นกเพชรพลอย

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ศกุนต์ (  Sakun  )    แปลว่า   นก

ศกุณ  ,  สกุุณ   (  Sakun  )   แปลว่า   นก

ศกุน (  Sakum  )    แปลว่า  นก

สกุนต์   (  Sakun  )   แปลว่า   นก

วิหค  (  Wihok  )  แปลว่า   ผู้บินไปในอากาศ ,  นก

โพระดก   (  Poradok  )   แปลว่า    ชื่อนกชนิดหนึ่ง ,   ขนาดนกกิ้งโครง

โกสีย์  (  Kosee  )  แปลว่า   นกเค้า ,  พระอินทร์

กาเหว่า (  Kawao  )   แปลว่า  นกดุเหว่า

มยุระ (  Mayura  )   แปลว่า  นกยูง

มยุรพงศ์  ,  มยุรพงษ์  (  Mayurapong  )    แปลว่า  เชื้อสายนกยูง

ทวิช  (  Tawich  )   แปลว่า  นก

ทิช   (  Tich  )   แปลว่า  นก  , ผู้เกิดสองครั้ง

ทิชากร    (  Tichakorn  )   แปลว่า  นก

ทิชาพงศ์  (  Tichapong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทิชาพงษ์  (  Tichapong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทิชากานต์   (  Tichakan  )    แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ