คริสต์มาสแปลว่าอะไร

     A merry Christmas to you.  หลายท่านคงทราบว่า วันนี้

เป็นวันคริสต์มาส

คริสต์  ( Christ )  แปลว่า   ชื่อของพระเยซูผู้เป็นเจ้าของคริสต์

ศาสนา

คริสต์มาส ( Chirstmas )  แปลว่า  พิธีบูชาในลัทธิคริสต์ทำในวันเกิด

ของพระเยซู กำหนดในวันที่   25   ธันวาคม

   ชื่อที่เกี่ยวกับคริสต์มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

คริสตี้  (  Christy  )        

คริสติน่า  (  Christina  )

เครือ  ( Krua )  แปลว่า  เถาไม้ ,  เชื้อสาย ,   วงศ์วาน  , ผลกล้วยที่รวมกันอยู่เป็นงวง   , ไม่แจ่มใส ,

ไม่มีกระแส

เดือน  ( Duan )   แปลว่า   ดวงจันทร์  

เนืองนิตย์  ( Nuangnit )   แปลว่า   เสมอ  , ไม่ขาด

เงือก  (  Nguak )  แปลว่า  สัตว์น้ำในนิยายตอนบนเป็นคนตอนล่างเป็นปลา  ชื่อนกชนิดหนึ่ง

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น  

คริสติน  (  Christtin  )

เกื้อ  ( Kua )   แปลว่า  อุดหนุน   เจือจาน   ช่วยเหลือ

เกื้อกูล  ( Kuakool )  แปลว่า  อุดหนุน    เจือจาน    ช่วยเหลือ

เขื่อน  ( Khuan )   แปลว่า  เครื่องป้องกันไม่ให้ดินพัง    หลักเขต

เคลื่อน ( Kluan )   แปลว่า   เลื่อนไป   ขยายออกไป    คลาด   ผิด    ไม่คงที่

เจือ  (  Jua  )   แปลว่า   ปน   ระคน   คละ   แทรก

เชือน  ( Chuan )   แปลว่า  แช    ไม่ตรงไปตรงมา

เตือน  ( Tuan )   แปลว่า  ทำให้รู้ตัว   ทำให้มีสติ   ทำให้รู้สึก    บอกให้รู้ล่วงหน้า

เทือก  ( Tuak  )   แปลว่า   แนว   แถว   ที่ตม    ที่โคลน

เนื่อง  ( Nuang )    แปลว่า  ติดต่อ   ต่อกัน   เกี่ยวข้องกัน   เสมอๆ   บ่อยๆ

เปรื่อง  (  Pruang )   แปลว่า   มีความฉลาดอาจหาญ    เสียงดัง   เชี่ยวชาญปรุโปร่ง   แตกฉาน

เผื่อน  ( Phuan )  แปลว่า   บัวดอกสีขาว ปลายกลีบเป็นสีคราม เมื่อเวลาบานไม่เปลี่ยนสี คู่กับบัวผัน

เผือก ( Phuak )   แปลว่า   ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง อยู่ในจำพวกมัน ต้นและใบคล้ายบอน ใช้กินหัว  ,

สีผิวขาว

เพื่อน ( Puan )  แปลว่า  เกลอ   ผู้รักใคร่กัน   ผู้อยู่ด้วยกัน

เฟื่อง ( Puang )   แปลว่า   เครื่องห้อยตามช่องต่างๆ   ฟุ้ง   กระจาย

เมือง  ( Muang )   แปลว่า  โลก   เช่น เมืองมนุษย์    ประเทศ   จังหวัด    เขตซึ่งเป็นที่ชุมชนและเป็น

ที่ตั้งศาลากลางจังหวัด    ซึ่งในครั้งก่อนถ้าเป็นเมืองใหญ่หมายถึงเขตภายในกำแพงเมือง

เยือน  ( Yuan )   แปลว่า  ไปสู่หา    เยี่ยม

เรือง ( Ruang )   แปลว่า   รุ่งเรือง   สว่าง   สุกใส   เรืองรอง

เรือน  (  Ruan )   แปลว่า   ที่อยู่   ซวดทรง      จำนวน

เลื่อน  (  Luan  )   แปลว่า   ย้ายหรือเคลื่อนจากที่เดิม    ยืดวันหรือเวลาออกไป วันอื่นหรือเวลาอื่น

จากที่กำหนดไว้

เลื่อม  (  Luam )  แปลว่า  โลหะที่ทำเป็นรูปกลมแบนเล็กๆ สำหรับใช้ ในการปักลวดลาย    ใสเป็นเงา

สุกเป็นเงา

เสือ ( Sua )   แปลว่า   สัตว์สี่เท้าดุร้ายชนิดหนึ่งรูปคล้ายแมว แต่ตัวใหญ่กว่ากินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

มีหลายชนิด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "