ชื่อนานาชาติ 2

     ชื่อนานาชาติ  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

      ชื่อผู้หญิง       อาทิเช่น            

Ayumi              Ayami              Asuka             Jakuran  

Kasumi           Koharu             Masanari         Masaki
                         
Mayuko          Narumi             Takumi           Saeko
                   
Sakura            Yumi                 Yumiko          Yuko

Yuki                Yuri                   Yuriko           Yui    
   
  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

Takuma           Takeshi             Masayama              Masato           Keishiro           Keishi

 Katushi          Kenta                Koudai                    Hiroto            Daiki                 Wine                
                                                                                                                                              
Nelson             David                Tommy                   Rich                John               Copper

Fresh               Hero                   Lucky                     New                Peach             Prune

River                Ring                  Sky                          Vine                Victor             Well           

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ