ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่าเพ็ญ

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า " เพ็ญ " มีตัวอย่างชื่อ ดังนี้

เพ็ญ (  Pen  )   แปลว่า  เต็มไปด้วย  ,  เต็ม

เพ็ญจันทร์ (  Penjan  )   แปลว่า   พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญเพชร   (  Penpech  ) แปลว่า    เต็มไปด้วยเพชร

เพ็ญพัชร์  (  Penpach  )      แปลว่า   เต็มไปด้วยเพชร

เพ็ญภัทร์  (  Penpat  )  แปลว่า   เต็มไปด้วยความน่ารัก

เพ็ญกมล  (  Penkamol  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยบัว  ,  เต็มไปด้วยใจ

เพ็ญกนก (  Penkanok  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยทอง

เพ็ญกนิษฐ์ (  Penkanit  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยน้อง

เพ็ญกนิฎฐ์  ( Penkanit  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยน้อง

เพ็ญพันธุ์  (  Penpan  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เพ็ญพัณณ์  (  Penpan  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม   ,  เต็มไปด้วยคำสรรเสริญ

เพ็ญพักตร์ (  Penpak )    แปลว่า   หน้าเต็ม

เพ็ญลักษณ์  (  Penlak  )   แปลว่า   เต็มไปด้วยลักษณะดี

เพ็ญลักษณา (  Penlaksana  )    แปลว่า    เต็มไปด้วยลักษณะดี

เพ็ญลักขณา  ( Penlaksana  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยลักษณะดี

เพ็ญโสภา  (  Pensopa  )    แปลว่า    เต็มไปด้วยความงาม

เพ็ญนภา  (  Pennapa  )   แปลว่า   เต็มไปด้วยท้องฟ้า

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยดอกไม้

เพ็ญรพี (  Penrapee  )    แปลว่า   พระอาทิตย์เต็มดวง

เพ็ญรมณีย์ (  Penrommanee  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยความพึงใจ ,   เต็มไปด้วยความงาม

เพ็ญรัศมี (  Penratsamee  )   แปลว่า   เต็มไปด้วยแสงสว่าง

เพ็ญลดา  (  Penlada  )   แปลว่า   เต็มไปด้วยเครือเถา   ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เพ็ญวารี (  Penwaree  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยน้ำ 

เพ็ญพิมล (  Penpimol  )   แปลว่า    เต็มไปด้วยความงาม

เพ็ญศรี  (  Pensri  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยความสุกใส  ,   เต็มไปด้วยความสำเร็จ

เพ็ญมรกต  (  Penmorrakot  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยพลอยสีเขียว

เพ็ญอาภา  (  Penarpa  )  แปลว่า   เต็มไปด้วยความสว่าง

เพ็ญอำไพ (  Penampai  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยความงาม

เพ็ญอนงค์  (  Penanong  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยนางงาม

เพ็ญอัจฉรา (  Penatchara  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยนางฟ้า

เพ็ญอังคณา (  Penangkana  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยนาง

เพ็ญจิต (  Penjit  )     แปลว่า   เต็มใจ

เพ็ญจิตต์  (  Penjit  )    แปลว่า   เต็มใจ

เพ็ญธาร (  Pentan  )    แปลว่า   เต็มไปด้วยลำน้ำ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์