ชื่อที่แปลว่าเมือง

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  เมือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า    แผ่นดิน

ดุจเมทินี  (  Dujmetinee  )  แปลว่า  เหมือนเมทินี

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ธานิน  (  Tanin  )  แปลว่า  เมือง

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง

นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  เมือง

นครินทร์  (  Nakarin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

นคเรศ  (  Nakares  )  แปลว่า  เมือง

บุรี  (  Buree  )  แปลว่า  เมือง

บุรินทร์  (  Burin  )  แปลวา  เมืองใหญ่

เมือง  (  Muang  )  แปลว่า  โลก  ,  ประเทศ  ,  เขตซึ่งเป็นที่ชุมชนและเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด

มณฑล  (  Montol  ,  Momton  )  แปลว่า  แคว้น

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า    แผ่นดิน

เมทนีดล  (  Metaneedol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

ปฐวี  (  Patawee  ,  Patavee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

เกษตร  (  Kaset  )  แปลว่า  ที่ดิน  ,  แดน

เขต  (  Khet  )  แปลว่า  แดน  ,  ที่ดิน  ,  แคว้น

แคว้น  (  Kwaen  )  แปลว่า  ประเทศ  ,  เขต  ,  แดน

แดน  (  Daen  )  แปลว่า  เขต  ,  แว่นแคว้น  ,  แขวง

แขวง  (  Khaeng  )  แปลว่า  ตำบล  ,  เขตแดน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ