ชื่อที่มีคำว่า บุญ

     ชื่อที่มีคำว่าบุญ   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

บุญราศรี  (  Bunrasri   )  แปลว่า  กองบุญ

บุญพา  (  Bunpa  )  แปลว่า  กุศลนำไป  ,  สิ่งที่ดีนำไป

บุญกัลยา  (  Bunkanlaya  )  แปลว่า  นางงามฉลาด

บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางงามฉลาด  

บุญกัญญา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางงามฉลาด

บุญธิดา  (  Buntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉลาด

บุญเครือ  (  Bunkrua  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด  ,  เชิ้อสายสบาย

บุญจรัส  (  Bunjaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม

บุญลดา  (  Bunlada  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

บุญพรรณ   (  Bunpan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

บุญลักษณา  (  Bunlaksana  )  แปลว่า  มีลักษณะงาม

บุญลักขณา  (  Bunlakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะงาม

บุญลัคนา  (  Bunlakkana  )  แปลว่า  ราศีในดวงชะตามั่งคั่ง

บุญสมร  (  Bunsamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความดี

 ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

บุญ   (  Bun  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล

บุญมา  (  Bunma  )  แปลว่า  สิ่งที่ดีเคลื่อนมาสู่

บุญลือ  (  Bunlue  )   แปลว่า  พูดโจษกันในสิ่งที่ดี

บุญชัย  (  Bunchai  )  แปลว่า  ผู้รอบรู้ชนะ

บุญเรือง  (  Bunruang  )  แปลว่า   รุ่งเรืองงาม

บุญเลิศ  (  Bunlers  )  แปลว่า  งามดียิ่ง

บุญโรจน์  (  Bunroj ,  Bunrot  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ