ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า เอก

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า   เอก   มีดังนี้   อาทิเช่น

เอกลักษณ์  (  Ekkalak  )  แปลว่า  มีลักษณะเฉพาะ  ,  มีลักษณะ

พิเศษ

เอกชัย  (  Ekkachai  )  แปลว่า  การชนะที่หนึ่ง   ,  การชนะที่ยิ่งใหญ่

เอกพงศ์  (  Ekkapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก

เอกพงษ์  (  Ekkapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก

เอกชาญ  (  Ekkachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญพิเศษ

เอกภพ  (  Ekkapop  )  แปลว่า  โลกยิ่งใหญ่

เอกกมล  (  Ekkamol  )  แปลว่า  ใจเดียว

เอกพัฒน์  (  Ekkapat  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

เอกภัทร์  (  Ekkapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง

เอกวัฒน์  (  Ekkawat    แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

เอกวรรษ  (  Ekkavas  )  แปลว่า  ปีที่ยิ่งใหญ่  ,  ฝนดีเลิศ

เอกสิทธิ์  (  Ekkasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง  ,  ลำพัง  ,  โดดเดี่ยว  ,  เด่น  ,  ดีเลิศ  ,  พิเศษ  ,  เฉพาะ  ,  ยิ่งใหญ่

เอกจรัส  (  Ekjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

เอกชล  (  Ekkachol  )  แปลว่า   น้ำดีเลิศ

เอกภาพ  (  Ekkapap  )  แปลว่า  ความสำคัญ  ,  ความเป็นที่หนึ่ง

เอกมนัส  (  Ekmanas  )  แปลว่า  ใจเดียว

เอกยุทธ์  (  Ekkayut  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่

เอกวุธ  (  Ekkawut  )  แปลว่า  อาวุธพิเศษ

เอกวุฒิ(  Ekkawut  )  แปลว่า  ความสามารถพิเศษ

เอกรัฐ  (  Ekkarat  )  แปลว่า  เมืองที่ยิ่งใหญ่  ,  แว่นแคว้นที่ยิ่งใหญ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก