ชื่อที่มีตัว ศ , ส พยางค์เดียว

    ชื่อที่มีตัว  ศ  หรือ  ส   พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ศรี  (  Sri  )  แปลว่า  ความสง่า  ,  ผู้หญิง

สร้อย  (  Sroy  ) แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ

สวย  (  Suoy  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก

แสง  (  Saeng  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  เพชรพลอย

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศร  (  Sorn  )  แปลว่า  ลูกธนู

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  อำนาจ

ศักร  (  Sak  )  แปลว่า  มีฤทธิ์  ,  ยิ่งใหญ่

ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

ศิลป์  (  Sin  ,  Sil  )  แปลว่า  การฝีมือ

เศรษฐ์  (  Set  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  ยอดเยี่ยม

ศิษฏ์  (  Sit  )  แปลว่า  มีปัญญาความรู้

เศาร์  (  Sou  )  แปลว่า  กล้าหาญ

เสาร์  (  Sou  )  แปลว่า  วันเสาร์  ,  ดาวเสาร์

สน  (  Son  )  แปลว่า  ต้นสน  ,  ชอบ  ,  สนเข็ม

สณฑ์  (  Son  )  แปลว่า  ป่า

สี  (  See  )  แปลว่า  ลักษณะของสิ่งของที่มองเห็นเป็นสีต่างๆ

สีห์  (  See  )  แปลว่า  สิงห์

สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า  สิงโต

เสือ  (  Sua  )  แปลว่า  พยัคฆ์

สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง

สรรพ์  (  San  )  แปลว่า  ทุกสิ่ง  ,  ทั้งปวง

สัณฑ์  (  San  )  แปลว่า  ป่า

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ

สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงเป็นแนวยาว

สันต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ  ,  สงัด

สาน  (  San  )  แปลว่า  เอาสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆมาไขว้ขัดกันทำเป็นเสื่อหรือภาชนะต่างๆ

สาร  (  San  )  แปลว่า  แก่น  ,  เนื้อแท้

สิทธิ์  (  Sit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ

สุข   (  Sukh  )  แปลว่า  สบาย

แสง  (  Saeng  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  อาวุธ  ,  เพชร

สูรย์  (  Soon  )  แปลว่า  พะอาทิตย์

สวน  (  Suon  )  แปลว่า  ที่ปลูกต้นไม้ต่างๆ  ,  ทวนกลับ

ส่วน  (  Suon  )  แปลว่า  ข้าง  ,  แผนกย่อย  ,  สิ่งที่แบ่งออกจากของใหญ่

แสน  (  Saen  )  แปลว่า  มาก  ,  100,000

แสนย์  (  Saen  )  แปลว่า   คนในกองทัพ  ,  ทหาร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์