ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า โศภิต

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า โศภิต  หรือ  โศภิษฐ์  หรือ  โสภิต หรือ

โสภิษฐ์    และ  คำว่า  ศิริ  , สิริ   มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

โศภิต  (  Sopit  ,  Soepit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

โศภิตาพร  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

ศิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม

สิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม

ศฺิริโศภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า

สิริโศภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า

โศภิตลดา  (  Sopitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

โสภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โสภิตา  (  Sopitta  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โสภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

โสภิตาพร  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

ศิริโสภิต   (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม

สิริโสภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ความสง่างาม

สิริโสภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า

ศิริโสภา  (  Sirisopa  )  แปลว่า  งามสง่า

โศภิษฐ์  (  Sopit  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ศิริโศภิษฐ์   (  Sirisopit  )  แปลว่า  ผู้มีความสง่างามยิ่ง

สิริโศภิษฐ์  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ผู้มีความสง่างามยิ่ง

โสภิษฐ์  (  Sopit  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ศิริโสภิษฐ์  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ผู้มีความสง่างามยิ่ง

สิริโสภิษฐ์  (  Sirisopit  )  แปลว่า  ผู้มีความสง่างามยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก