ชื่อที่เกี่ยวกับแม่

    ชื่อที่เกี่ยวกับแม่  หรือแปลว่า แม่  มีดังนี้   อาทิเช่น

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่

ชนิการัตน์  (  Chanikarat  )  แปลว่า  แม่ผู้ประเสริฐ

ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่

ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

ชนิกานาถ  (  Chanikanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งของแม่

ชนิกามณี  (  Chanikamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ขวัญชนิกา  (  Khwanchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

ดุจมาดา  (  Dujmada  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่

พิมพ์มาดา  (  Pimmada  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ทิพย์มาดา  (  Tipmada  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาดารัตน์  (  Madarat  )  แปลว่า  แก้วของแม่

ขวัญมาดา  (  Khwanmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  คล้ายแม่  , เหมือนแม่

พิมพ์มาตา  (  Pimmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่

มาตาทิพย์  (  Matatip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาตาพร  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่

มาตามณี  (  Matamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์