ชื่อที่แปลว่าเกี่ยวกับน้ำใจ

   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  การมีน้ำใจ  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  ความเอาใจช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่น

ได้ทุกข์

กรุณาภรณ์  (  Karunaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความช่วยเหลือเป็นเครื่อง

ประดับ

กรุณาพร  (  Karunaporn  )  แปลว่า  ความช่วยเหลือนำสุขมาให้

เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข

เมตตาภรณ์  (  Mettaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรักและเอ็นดูเป็นเครื่องประดับ

เมตตาพร  (  Mettaporn  )  แปลว่า  ความรักความเอ็นดูนำสุขมาให้

น้ำทิพย์  (  Namtip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา

    ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

เกื้อ  (  Kua  )   แปลว่า   ช่วยเหลือ   ,  อุดหนุน

เกื้อพันธุ์  (  Kuapan  )  แปลว่า  เจือจานเชื้อสาย

เกื้อพงศ์  (  Kuapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช่วยเหลือ

เกื้อพงษ์  (  Kuapong  )  แปลว่า   เชื้อสายช่วยเหลือ

เกื้อภพ  (  Kuapop  )  แปลว่า  ช่วยเหลือโลก

เกื้อพัฒน์  (  Kuapat  )  แปลว่า  ช่วยเหลือให้มีความเจริญ

เกื้อกูล   (  Kuakool  )  แปลว่า  ช่วยเหลือ  ,   เจือจาน

เกื้อณัฐ   (  Kuanat  )  แปลว่า  ผู้รู้ช่วยเหลือ

เกื้อณัฏฐ์  (  Kuanat  )  แปลว่า  ผู้รู้ช่วยเหลือ

เอื้อ  (  Eua )  แปลว่า  มีน้ำใจ  ,   มีน้ำใจต่อ

เอื้อพงศ์  (  Euapong  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำใจต่อเชื้อสาย

เอื้อพงษ์  (  Euapong  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำใจต่อเชื้อสาย

เอื้ออาทร  (  Euaartorn  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำใจเอาใจใส่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ