สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

      หลายท่านมักถามว่า  ชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Jureerat   อ่านว่า   จุรีรัตน์

Jutarat    อ่านว่า  จุฑารัตน์

Jutawan  อ่านว่า  จุฑาวรรณ

Petchara  อ่านว่า  เพชรา

Chalita  อ่านว่า  ชลิตา

Chollada  อ่านว่า  ชลลดา

Chonlada  อ่านว่า  ชลลดา

Cholticha   อ่านว่า  ชลธิชา

Chonticha  อ่านว่า  ชลธิชา

Kanjana  อ่านว่า  กาญจนา

Chomchie  อ่านว่า  โฉมฉาย

Duong  อ่านว่า  ดวง

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Pet   อ่านว่า  เพชร

Pech  อ่านว่า  เพชร

Chalit  อ่านว่า  ชลิต

Kan  อ่านว่า  กานต์  ,  กาญจน์

Korn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Gorn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Porn  อ่านว่า  ภรณ์  ,  พร

Pong  อ่านว่า  พงษ์  ,  พงศ์    ,  พง

Pat  อ่านว่า  พัฒน์  ,  ภัทร์   ,  พัชร์

Pach  อ่านว่า  พัชร์

Prom  อ่านว่า  พร้อม

Proy  อ่านว่า  โปรย

Khiad   อ่านว่า  เขียด

Kiat  อ่านว่า  เกียรติ

Tiao  อ่านว่า  เตียว  ,  เทียว  ,  เที่ยว

Jaeng  อ่านว่า  แจง  ,  แจ้ง

Chiao   อ่านว่า  เชียว  ,  เชี่ยว  ,  เฉียว

Pruang  อ่านว่า  เปรื่อง

Puong  อ่านว่า  พวง  ,  พ่วง

Puon  อ่านว่า  พวน

Tuon  อ่านว่า  ทวน

Kua  อ่านว่า  เกื้อ

Iam  อ่านว่า  เอี่ยม

Niam  อ่านว่า  เนียม

Jiam  อ่านว่า  เจียม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร