ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-า

     ชื่อที่สะกดด้วยสระ  เ-า  ( ao , ou ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เงา  (  Ngao  ,  Ngou )  แปลว่า   ร่ม  

เนาวนิต  (  Nouwanit  )  แปลว่า  เนยแข็ง

เนาวรัตน์  (  Nouwarat  )  แปลว่า  แก้วเก้า

เยา  (  Yao  )  แปลว่า  อ่อน

เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  วัยรุ่น

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  นางงาม

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะสวย

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด

เยาวมาลย์  (  Yaowamal  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวพาณี  (  Yaowapanee  )  แปลว่า  ชื่อเทียนชนิดหนึ่งใช้ทำยา

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เสาวคนธ์  (  Souwakon  ,  Saowakon  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

เสาวนีย์  (  Souwanee  )  แปลว่า  คำอวยพร

เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกงามกลิ่นหอม

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  มีลักษณะดี

    ชื่อผูู้ชาย  อาทิเช่น

เสาร์  (  Sou  )  แปลว่า  วันเสาร์

เขา   (  Khou  )  แปลว่า  เนินสูง   ,  ชื่อนกชนิดหนึ่ง

เชาว์  (  Chou  )  แปลว่า  เร็ว

เชาวน์  (  Chou  )  แปลว่า  ความเร็วของปัญญาหรือความคิด

เต่า  (  Tou  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีกระดองแข็งหุ้มเนื้อหลังเป็นเกล็ดมี ขาสั้น

เถา  (  Thou  )  แปลว่า  เครือหรือต้นของไม้เลื่อยต่างๆ

เทา  (  Tou  )  แปลว่า  สีเทา  ,  อาการสั่นรัวๆ

เผ่า  (  Phou  )  แปลว่า  เชื้อสาย

เภา  (  Pou  )  แปลว่า  สำเภา

เสาวภาคย์  (  Souwapak  )  แปลว่า  ความเจริญ

เสาวรภย์  (  Souwarop  )  แปลว่า  กลิ่นหอม

เสาวภาพ  (  Souwapap  )  แปลว่า  อ่อนโยน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์