ขึ้นต้นด้วย อา อำ

       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  อา  อำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  อาทิตย์

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงเป็นเครื่องประดับ

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

อารยานาฏ  (  Arrayanat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ

อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า

อารัณยา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส   ,  สว่าง

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้รุ่งเรือง

อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

อำไพพรรณ   (  Ampaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

อำภา  (  Ampa  )  แปลว่า  ความสว่าง

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  สีเหลืองใส

อัมพร  (  Amporn  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

อากาศ  (  Arkas  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  ที่ว่างเปล่า

อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ตะวัน  ,  วันอาทิตย์

อานุภาพ  (  Arnupap  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ฤทธิเดช

อานนท์  (  Arnon  )  แปลว่า  ความยินดี

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

อารัญ  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า

อารัณย์  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า

อาคม  (  Arkom  )  แปลว่า  การมา

อาสา  (  Arsa  )  แปลว่า  สมัคร  ,  ทำโดยเต็มใจ

อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  สั่ง

อำนวยพร  (  Amnuoyporn  )  แปลว่า  ให้พร

อำนาจ  (  Amnaj  ,  Amnat  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  สิทธิ

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก

อำพนพงศ์  (  Amponpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อำพนพงษ์  (  Amponpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อำมฤต  (  Ammaruk  )  แปลว่า  ไม่ตาย  ,  เป็นทิพย์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ