ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ทิพย์

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

ทิพย์สุดา  (  Tipsuda  )  แปลว่า  ผู้หญิงเป็นของเทวดา

ทิพย์อัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้เป็นของเทวดา

ทิพย์ขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ทิพย์ทิพา  (  Tiptipa  )  แปลว่า   สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพย์ทิวา  (  Tiptiwa  ,  Tiptiva  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิพย์ธารา  (  Tiptara  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา

ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ทิพย์นารี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ทิพย์พรรณราย  (  Tippannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่องเป็นของเทวดา

ทิพย์ภุมรี  (  Tippummaree  )  แปลว่า  ผึ้งเป็นของเทวดา

ทิพย์มณฑา  (  Tipmonta  )  แปลว่า  ต้นมณฑาเป็นของเทวดา

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทิพย์ขจร  (  Tipkhajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไปเป็นของเทวดา

ทิพย์จรัส  (  Tipjaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา

ทิพย์ธวัช  (  Tiptawach  )  แปลว่า  ธงเป็นของเทวดา

ทิพย์พยัคฆ์  (  Tippayak  )  แปลว่า  เสือเป็นของเทวดา

ทิพย์มนัส  (  Tipmanas  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์