ชื่อที่อ่านว่า จัน

        ชื่อที่อ่านว่า จัน มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จันทนาภรณ์  (  Jantanaporn  )  แปลว่า  เครื่องปะดับรูปไม้พุ่ม

จันทนาพร  (  Jantanaporn  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอมนำสุขมาให้

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน์

จันทน์กะพ้อ  (  Jankrapor  )  แปลว่า  ไม้ยืนต้นในตระกูลยางยูง

ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทราวดี  (  Jantrawadee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทราภรณ์  (  Jantraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปจันทร์

จันทราพร  ( Jantraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทิราวดี  (  Jantirawadee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )  เครื่องประดับรูปจันทร์

จันทิราพร  (  Jantiraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้

จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

สกาวจันทร์  (  Sakaojan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทรพิมพ์  (  Jantarapim  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

พิมพ์จันทร์  (  Pimjan  )  แปลว่า  ดุจดวงจันทร์

แสงจันทร์  (  Saengjan  )  แปลว่า  แสงเดือน

จันทร์ฉาย  (  Janchie  )  แปลว่า  แสงจันทร์

จันทร์จรัส  (  Janjaras  )  แปลว่า  แสงจันทร์

จันทร์ลดา  (  Janlada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

 ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จัน  (  Jan  )  แปลว่า  ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งมีผลสีเหลืองกลมๆแบนๆ

จันทน์  (  Jan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้หอม

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  พระจันทร์  ,  วันจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ