เยี่ยมสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

   เยี่ยม  หรือ  คำอื่นๆ  ที่สะกดด้วยสระ  เ-ี่ยม  ,  หรือ  สะกดด้วยสระ  เ-ียม  หรือ

สะกดด้วยสระ  เ-ี้ยม มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

เจียมจินดา  (  Jiamjinda  )  แปลว่า  รู้จักประมาณความคิดตน

เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจตน

เจียมจิตต์  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจตน

เจียมจิตติ์  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณความคิดตน

เอี๊ยม  (  Iam  )  แปลว่า  ผ้าคาดคอของเด็กเล็ก

   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

เยี่ยม  (  Yiam  )  แปลว่า  ไปหา  ,  ยิ่ง  ,  เลิศ  ,  เด่น

เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็ม  ,  เต็มฝั่ง  , ล้น

เปี่ยมยศ  (  Piamyos  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความดี

เปี่ยมศักดิ์   (  Piamsak  )  แปลว่า  เต็มความสามารถ

เปี่ยมชัย  (  Piamchai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยชัยชนะ

เปี่ยมบุญ  (  Piambun  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความดี

เปี่ยมโชค  (  Piamchok  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยโชคลาภ

เอี่ยม  (  Iam  )  แปลว่า  ผ่องใส  ,  ใหม่  ,  เป็นมัน  ,  มีแสง

เลี่ยม  (  Liam  )  แปลว่า  ขึ้นขอบ

เรียม  (  Riam )  แปลว่า  คำใช้เรียกตัวเองเมื่อพูดกับหญิงที่รัก  ,  คำเรียกตัวเอง

เขียม  (  Khiam  )  แปลว่า  ประหยัด

เคียม  (  Kiam  )  แปลว่า  ไหว้  ,  คำนับ

เคี่ยม  (  Kiam  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  ถ่อมตน  ,  รู้จักประมาณตน

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่ากัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "