ชื่อที่มีตัว พ , ว พยางค์เดียว

    ชื่อที่มีตัว  พ หรือ  ว  พยางค์เดียว   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์   ,  ความงาม

พัณณ์  (  Pan  )  แปลว่า  วัณณ์  ,   วรรณ  ,   ความงาม

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า

พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป   ,  แบบ

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย  ,  เต็ม

เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าไหม

แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว

แพน  (  Paen  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก

วรรณ  (  Wan  ,  Van  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสรรเสริญ  , วัณณ์

วาส  (  Vas  )  แปลว่า  ที่อยู่

แวว  (  Waeo  ,  Vaeo  )  แปลว่า  สุกใส  ,  วูบวาบ

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา

พจน์  (  Pot  ,  Poj  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พรหม  (  Prom  )  แปลว่า  ผู้สร้าง

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พล  (  Pol  )  แปลว่า  กำลัง

พัทธ์  (  Pat  )  แปลว่า  ผูก  ,  เนื่อง

พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  ผูก  ,  มัด

พันธุ์  (  Pan  )  แปลว่า    เชื้อสาย  ,  วงศ์วาน

พุฒ  (  Put  )  แปลว่า  แข็งแรง  ,  ผู้ใหญ่  ,  ใหญ่

พุฒิ  (  Put  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความมั่งคั่ง

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  นักรบ

พู่  (  Poo  )  แปลว่า  ไหมที่รวมเข้าเป็นกลุ่มกลม

เพชร  (  Pet  ,  Pech  )  แปลว่า  แก้วมีค่า

พัชร์  (  Pat  ,  Pach  )  แปลว่า  เพชร

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

วัตร  (  Wat  )  แปลว่า  กิจอันพึงทำ

วรรษ  (  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี

วงศ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วงษ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วัชร์  (  Wach  ,  Vach  )  แปลว่า  เพชร

วีร์  (  Wee  ,  Vee  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  นักรบ

วุฒ  (  Wut  ,  Vut  )    แปลว่า  ผู้ใหญ่  ,  แข็งแรง  ,  ใหญ่

วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  )  แปลว่า  ความเจริญ

ว่าน  (  Wan  )  แปลว่า  พืชที่ใช้เป็นยา

เวียง  (  Wiang    ,  Viang  )  แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม

เวียน  (  Wian  ,  Vian  )  แปลว่า  หมุน  ,  วน

แว่น  (  Waen  ,  Vaen  )  แปลว่า  วง  ,  วงกลม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์