อ สะกดเป็นภาษาอังกฤษ

      อ  สะกดเป็นภาษาอังกฤษ  คำที่สะกดด้วย   อ  มีหลายคำ

  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

อัง  (  Ang  )  แปลว่า  ผิง

อังกาบ  (  Angkab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งดอกสีม่วงแดง

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  ,  งามระหง

อรนุช   (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย

เอื้อง  (  Uang  )  แปลว่า  ดอกกล้วยไม้ทุกชนิด

เอื้อม  (  Uam  )  แปลว่า  ยื่นมือไปหยิบของที่อยู่ไกล  

เอื้อมพร  (  Uamporn  )  ยื่นมือไปหยิบสิ่งนำสุขมาให้

เอม  (  Em   )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ  

ออม  (  Orm  )  แปลว่า  ประหยัด  ,  เก็บงำ  

อ้อม  (  Orm  )  แปลว่า  วกไป  ,  โอบล้อม

อ่อน   (  Orn  )  แปลว่า   นาง  ,  นางงาม ,  นุ่ม

อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทองคำ

อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ

     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

อุดร  (  Udon  )  แปลว่า  ทิศเหนือ  ,  สูง

อุดม  (  Udom  )  แปลว่า  บริบูรณ์  ,  เลิศ

เอ็ด  (  Et  )  แปลว่า    เสียงดัง  ,  หนึ่ง

อาบ  (  Arb  )   แปลว่า  ชโลม

อ่าง  (  Ang  )   แปลว่า  ภาชนะใหญ่เตี้ยและปากผาย

อัน  (  An  )  แปลว่า  คำบอกลักษณะสิ่งของ

ไอพ่น  (  Aipon  )  แปลว่า  ชื่อเครื่องบินชนิดหนึ่ง

อากาศ  (  Arkas  )  แปลว่า  ที่ว่างเปล่า  ,   ท้องฟ้า

อาทร  (  Artorn  )  แปลว่า  ความเอื้อเฟื้อ

อัตรา  (  Attra  )  แปลว่า  กำหนด  ,  จำกัด

เอี่ยม  (  Iam  )  แปลว่า  ใหม่

อิ๊ว  (  Iu  )  แปลว่า  ซีอิ๊ว

โอ  (  Oe  )  แปลว่า  ส้มโอ  ,    O พยัญชนะภาษาอังกฤษ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น  ,  แสงเงินแสงทอง  

อรชุน  (  Orrachun  )  แปลว่า  สีขาว  ,  ขาว  ,  ใส

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  หนึ่ง

เอี่ยว  (  Iao  )  แปลว่า  หนึ่ง

อื้อ  (  Ue  )  แปลว่า  ดังลั่น  ,  เอิกเกริก

อวย  (  Uoy  )    แปลว่า    ให้  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์