ชื่อที่แปลว่าพลอยสีต่างๆ

    ชื่อที่มีคำแปลว่า  พลอยสีต่างๆ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทับทิม  (  Taptim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

โอปอล  (  Opol , Opal )  แปลว่า  พลอยสีรุ้ง  ,  พลอยสีเหลือง

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

บุษราคัม  (  Bussarakam  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

บุษยามณี  (  Bussayamanee  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

บุษยาภรณ์  (  Bussayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีขาว

บุษย์น้ำทอง  (  Busnarmtong  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษรา  (  Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษราภรณ์ฺ  (  Bussaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีเหลือง

บุษรามณี  (  Bussaramanee  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

มุกดาภรณ์  (  Mukdaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับมุก

มุกดามณี  (  Mukdamanee  )  แปลว่า  แก้วไข่มุก

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชร

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

พร้อมไพลิน  (  Prompailin  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีน้ำเงิน

พลอยทับทิม  (  Ploytaptim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

พลอยชมพู  (  Ploychompoo  )  แปลว่า  พลอยสีชมพู

พลอยสีรุ้ง  (  Ployseerung  )  แปลว่า  โอปอล

พลอยกาญจน์  (  Ploykan  )  แปลว่า  พลอยสีทองคำ

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม

เพชร  (  Pet ,  Pech  )  แปลว่า  พลอยสีใสน้ำแวววาว

เพชรพงษ์  (  Pechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรพงศ์  (  Pechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

มุก  (  Muk  )  แปลว่า  ไข่มุก

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  มุก

เพทาย  (  Petie  )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัวๆ

เพทายพงศ์  (  Petiepong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีแดงสลัวๆ

เพทายพงษ์  (  Petiepong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีแดงสลัวๆ

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  ,  เพชรตาแมว

พร้อมไพฑูรย์  (  Prompaitoon  )  เต็มไปด้วยเพชรตาแมว

พร้อมเพชร  (  Prompech  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่า ช้าง