ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " จิร "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  จิร  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิ  เช่น

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

จิรา  (  Jira  )  แปลว่า  นาน

จิราภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

จิรวดี  (  Jirawadee  ,  Jiravadee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรวลี  (  Jirawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

จิรนุช   (  Jiranuch  )   แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน

จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน

จิรสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน

จิรกนิษฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน

จิรขนิษฐ์  (  Jirakhanit  )  แปลว่า   น้องผู้ยั่งยืน

จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

จิรภัค  (  Jirapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีอันยั่งยืน

จิรกมล  (  Jirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีหัวใจอันยั่งยืน

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

จิรพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

จิรพิชญา  (  Jirapitchaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน

จิรทิพย์  (  Jirathip  ,  Jiratip  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนเป็นของเทวดา

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนาน

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

จิรผกา  (  Jiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้อันยั่งยืน

จิรดารา  (  Jiradara  )  แปลว่า  ดวงดาวอันยั่งยืน

จิรดาริกา  (  Jiradarika  )  แปลว่า  ดวงดาวอันยั่งยืน

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

จิรนัฐ  (  Jirsnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

จิรภัทร์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักนาน

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญนาน

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายนาน

จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายนาน

จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะนาน

จิรไชย  (  Jirachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่าที่ยั่งยืน

จิรวิทย์  (  Jirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน

จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน

จิรพิทย์  (  Jirapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่ยั่งยืน

จิรกุล  (  Jirakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่ยั่งยืน

จิรเชษฐ์  (  Jirachet  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน

จิรชาติ  (  Jirachat  )  แปลว่า  ตระกูลที่ยั่งยืน

จิรชาญ  (  Jirachan  )  แปลว่า  ผูชำนาญนาน

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้นาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์