ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิพา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ทิพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )   แปลว่า   วัน   สวรรค์

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพาพัชร์  (  Tipapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพานาฏ  (  Tipanat  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพาวดี  (  Tipawadee  ,  Tipavadee  )  แปลว่า  สวรรค์

ทิพาวลี  (  Tipawalee  ,  Tipavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายสวรรค์

ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน

ทิพาทิพย์  (  Tipathip  ,  Tipatip  )  สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพาธาร  (  Tipatan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งสวรรค์

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันพระจันทร์

ทิพาภัค  (  Tipapak  )  แปลว่า  วันแห่งโชคดี

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาพัณณ์  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาลดา  (  Tipalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน

ทิพาสินี  (  Tipasinee  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพากานด์  (  Tipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ทิพากนิษฐ์  (  Tipakanit  )  แปลว่า  น้องแห่งวัน

ทิพานุช  (  Tipanuch  )  แปลว่า  น้องแห่งวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์