รวมชื่อที่แปลว่าดอกไม้

  ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับดอกไม้  ต้นไม้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มะลิ  (  Mali  )  แปลว่า  ชื่อไม้ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็น

มะลิวัลย์  (  Maliwal  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

มณฑา  (  Monta   )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง

มณฑามณี  (  Montamanee  )  แปลว่า  มณฑาเพชร  

มณฑารัตน์  (  Montarat  )  แปลว่า  มณฑาแก้ว

มณฑาทิพย์  (  Montathip  ,  Montatip  )  แปลว่า  มณฑาเป็นของเทวดา

ราตรี  (  Ratree  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชงโค  (  Chongco  ,  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชวนชม  (  Chuonchom  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้

วิรงรอง  (  Wirongrorng  )   แปลว่า  ชื่อดอกพลับพลึง

พวงชมพู  (  Puongchompoo  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ มีหลายสี

รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

กล้วยไม้  (  Kluoymai  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้  มีหลายชนิด

อัญชัน (  Anchan  )   แปลว่า  ชื่อดอกไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงิน

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

เบญจมาศ  ( Benjamas  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้มีหลายสี

กุหลาบ (  Kularb  ,  Kulab  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ มีหลายสี  กลิ่นหอม

อังกาบ  (  Angkab  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเล็กๆกลิ่นหอม

พิกุลทิพย์  (  Pikulthip  , Pikultip  )  แปลว่า  พิกุลเป็นของเทวดา

พุทธชาด  (  Puttachat  ,  Puttachad  )   แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

พลับพลึง  (  Plabplung  )  แปลว่า  ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัว

ปทุมทิพย์  (  Patumthip  ,  Patumtip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง

ปัทมาทิพย์  (  Pattamathip  ,  Pattamatip  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวงเป็นของเทวดา

บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุปผารัตน์  (  Buppharat  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร

บุปผาทิพย์  (  Bupphathip  ,  Bupphatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

บุษบง  (  Butsabong  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษบา  (  Butsaba  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษบาทิพย์  (  Butsabathip  ,  Butsabatip  )   แปลว่า  ดอกไท้เป็นของเทวดา

บุหงา  (  Bungar  ,  Bunga  )  แปลว่า  ดอกไม้

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว

ผกาทิพย์  (  Phakathip  ,  Phakatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทอง

ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

บัว  (  Bua  )  แปลว่า   พืชน้ำชนิดหนึ่งมีดอกหลายสี มีหลายพันธุ์

มุจลินท์  (  Mutjalin  )  แปลว่า  ต้นจิก

พะยอม (  Payorm   )  แปลว่า    ต้นไม้ชนิดหนึ่ง  มีดอกเป็นพวงมีกลิ่นหอม

ประดู่  (  Pradoo  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้ใหญ่  แก่นสีแดงอมเหลือง ดอกเป็นช่อสีเหลือง

บุนนาค  (  Bunnak  )  แปลว่า  ดอกไม้ชนิดหนึ่งคล้ายดอกสารภี

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ต้นไม้มีใบคล้ายใบแก้ว  มีดอกเล็กๆเป็นช่อสีเหลือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ