ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กานต์ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กานต์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานตารัตน์  (  Kantarat  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นรัก

กานตาพัชร์  (  Kantapach  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

กานตามณี  (  Kantamanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

กานต์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

กานต์วดี  (  Kanwadee  ,  Kanvadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์วลี  (  Kanwalee  ,  Kanvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์ลดา  (  Kanlada  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์ผกา  (  Kanphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก

กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กานต์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

กานต์สุดา  (  Kansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์วิชญ์  (  Kanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กานต์วิทย์  (  Kanwit  )  แปลว่า    ความรู้อันเป็นที่รัก

กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์พงษ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์รพี  (  Kanrapee  )  แปลว่า  ตะวันอันเป็นที่รัก

กานต์สัณห์  (  Kansan  )  แปลว่า   งามอันเป็นที่รัก

กานต์สวัสดิ์  (  Kansawas  ,  Kansavas  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นที่รัก

กานต์กุล  (  Kankul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์พัฒน์  (  Kanpat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก

กานต์ภัทร์  (  Kanpat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

กานต์วัฒน์  (  Kanwat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก

กานต์วุฒิ  (  Kanwut  )  แปลว่า   ความเจริญอันเป็นที่รัก

กานต์ชัย  (  Kanchai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักชนะ

กานต์ไชย  (  Kanchai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญกว่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "