ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ญาดา "

 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ญาดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้   อาทิ  เช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ผู้รู้

ญาดาทิพย์  (  Yadathip  ,  Yadatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาลักษณ์  (  Yadalak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ญาดาลักขณ์  (  Yadalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ญาดากุล  (  Yadakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ญาดานาถ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

ญาดาพรรณ  (  Yadapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ญาดานุช  (  Yadanuch  )  แปลว่า  น้องผู้รู้

ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  ผู้รู้นำสุขมาให้

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ผู้รู้อันเป็นที่รัก

ญาดากาญจน์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์

ญาดาภัค  (  Yadapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้โชคดี

ญาดาภัทร์  (  Yadapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก

ญาดาพัชร์  (  Yadapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาภัส  (  Yadapas  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

ญาดามาส  (  Yadamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทร์

ญาดามาศ  (  Yadamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์

ญาดาทิพ  (  Yadathip  ,  Yadatip  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์

ญาดาวดี  (  Yadawadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดาวลี  (  Yadawalee  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ญาดาพันธุ์  (  Yadapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ญาดาพัณณ์  (  Yadapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ญาดาภา  (  Yadapa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

ญาดากานด์  (  Yadakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์