ชื่อที่มีคำว่า มาส

      ชื่อที่มีคำว่า  มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน  , พระจันทร์ 

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์ 

จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งดวงจันทร์ 

ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ธนามาส  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งดวงจันทร์ 

ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์ 

ธิดามาส  (  Tidamas  )    แปลว่า  ลูกหญิงดวงจันทร์ 

นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอดวงจันทร์ 

นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งดวงจันทร์ 

ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ประภามาส  (  Prapamas  ) แปลว่า   แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ 

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทร์ 

วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์ดั่งจันทร์ 

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาดวงจันทร์ 

พิมพ์มาส  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปดวงจันทร์ 

อุษามาส  (  Usamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ยามเช้าตรู่ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พงศ์มาส  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์ 

พงษ์มาส  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์ 

ฤทธิมาส  (  Rittimas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งดวงจันทร์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "