ชื่อที่มีคำว่า เก

        ชื่อที่มีคำว่า  เก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ในดอกไม้ 

เกสรผกา  (  Kesornphaka  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้

ผกาเกสร  (  Phakakesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้ 

เกสรลดา  (  Kesornlada  )  แปลว่า  เครือเถาเกสร 

เกสรมณี  (  Kesornmanee  )  แปลว่า  เกสรเพชรพลอย

เกวลี  (  Kewalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด,  ผู้ที่สำเร็จ 

เกวลิน  (  Kewalin  )  แปลว่า  ผู้ที่สำเร็จ 

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผมงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย  ,  กำไล 

พงศ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

พงษ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

เกยูรพัชร์  (  Keyoonpach  )  แปลว่า  สายสร้อยเพชร  ,  กำไลเพชร 

เกยูรภัทร์  (  Keyoonpat  )  แปลว่า  สายสร้อยงาม  ,  กำไลงาม 

เกยูรกานต์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยอันเป็นที่รัก 

เกยูรกาญจน์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยทองคำ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ