ชื่อที่มีคำว่า มาตร

     ชื่อที่มีคำว่า  มาตร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

มาตร  (  Mat  )  แปลว่า  ประมาณ  ,  การนับ  ,  แม้ว่า 

พรหมมาตร  (  Prommat  )  แปลว่า  แม้ว่าผู้สร้าง 

มาตรพงศ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

มาตรพงษ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

พีรมาตร  (  Peeramat  )  แปลว่า  การนับผู้กล้า 

พุฒิมาตร  (  Puttimat  )  แปลว่า  การนับความเจริญ 

พิทยามาตร  (  Pittayamat  )  แปลว่า  การนับความรู้ 

มาตรพนัส  (  Matpanas  )  แปลว่า  การนับป่า 

ชนามาตร  (  Chanamat  )  แปลว่า  แม้ว่าคน 

คชามาตร  (  Kachamat  )  แปลว่า  แม้ว่าช้าง  ,  การนับช้าง 

พัชรมาตร  (  Patcharamat  )  แปลว่า  การนับเพชร 

วัฒนมาตร  (  Wattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

พัฒนมาตร  (  Pattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

ไกรมาตร  (  Kraimat  )  แปลว่า  แม้ว่ากล้า 

ณัฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ 

ณัฏฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์

ธีรมาตร  (  Teeramat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า