ชื่อที่มีคำว่า มาศ

      ชื่อที่มีคำว่า  มาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง 

วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง 

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง 

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั้งทอง 

วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ 

ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินทองคำ

อัญญามาศ  (  Anyamas  )  แปลว่า  ทองคำที่ต่างไป 

เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง 

นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง 

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ 

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาทอง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พงศ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

พงษ์มาศ  (   Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

ฤทธิมาศ  (  Rittimas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งทองคำ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ