ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุ

      ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชือผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร 

ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร 

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร 

ศุลีทิพย์  (  Suleetip  )  แปลว่า  พระอิศวร

ศุภางค์  (  Supark  ,  Supak  )  มีรูปงาม 

ศุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งดี

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  สดใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ส่องแสง  ,  ขาว 

ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันคืนเดือนปี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศุกล  (  Sukol  )  แปลว่า  สุกใส  ,  สว่าง  ,  ขาว 

ศุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ศุพัชร์  (  Supach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม 

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ 

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ 

ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภรัฐ  (  Suparat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นที่มีความเจริญ 

ศุภรัตน์  (  Suparat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ศุภสวัสดิ์  (  Supasawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

ศุภนันท์  (  Supanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ 

ศุภอมร  (  Supaamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามอันยั่งยืน 

ศุภกาญจน์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามดั่งทองคำ 

ศุภคีรี  (  Supakeeree  )  แปลว่า  ภูเขาแห่งความงาม 

ศุภจรัส  (  Supajaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

ศุภชนม์  (  Supachon  )  แปลว่า  ผู้มีการเกิดที่ดีงาม 

ศุภเชษฐ์  (  Supachet  )  แปลว่า  พี่ผู้มีความดีงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ