ชื่อที่มีคำว่า อัญ

      ชื่อที่มีคำว่า  อัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อัญญา  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป 

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ต่างไป

อัญสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป 

อัญนาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป 

อัญพิชญ์  (  Anyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ต่างไป

อัญชลี   (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้

อัญชุลี  (  Anchulee  )  แปลว่า  การไหว้

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อัญญะ  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น , ต่างไป , แปลกไป 

อัญพงศ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง 

อัญพงษ์(  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง 

อัญฤทธิ์  (  Anyarit  )  แปลว่า  อำนาจที่แตกต่าง 

อัญสิทธ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  ผู้สำเร็จที่ต่างไป

อัญสิทธิ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมที่ต่างไป  ,  ความสำเร็จที่ต่างไป 

อัญณัฐ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ต่างไป 

อัญณัฏฐ์  (  Anyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ต่างไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "