ชื่อที่แปลว่า ยอดเยี่ยม

  ชื่อที่มีคำแปลว่า  ยอดเยี่ยม  ดี  เลิศ  ประเสริฐ  พิเศษ  ยิ่ง  งาม

มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ผู้ชาย ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพ็ญโสภิตา  (  Pensopita  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม

วรมรกต  (  Vorramorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวงาม

วรกมล  (  Vorrakamol  )  แปลว่า  บัวงาม    ใจงาม

ลออพัชร์  (  Laorpach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผิวงาม

วรชนา  (  Vorrachana  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งาม

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  งาม   ดี

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งามดี

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผิวงาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม

รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )  แปลว่า  รุ้งงาม

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  น่ารักดี

วิลาวัณย์  (  Vilawan  )  แปลว่า  งาม   น่ารัก  

ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น

พิศิษฏ์  (  Pisit  )  แปลว่า  ยอดเยี่ยม

พงศ์พิศฺษฏ์  (  Pongpisit  )  แปลว่า  เชื้อสายยอดเยี่ยม

วิศิษฏ์  (  Wisit  )  แปลว่า  ยอดเยี่ยม

พงศ์วิศิษฏ์  (  Pongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายยอดเยี่ยม

เศรษฐา  (  Setta  )  แปลว่า  ดี   เลิศ   ประเสริฐ

อรรคณัฐ  (  Akkanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เลิศ

ภัทรชิต  (  Pattarachit  )  แปลว่า  ผู้ชนะเจริญ

วรภัทร์  (  Vorrapat  )  แปลว่า  ประเสริฐดี

วรชาติ  (  Vorrachat  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

วรศักดิ์  (  Vorrasak  )  แปลว่า  มีอำนาจดี

วรพงศ์  (  Vorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

โสภณ  (  Sopon  )   แปลว่า  งาม

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก   ดี   ประเสริฐ

ภัทรพงศ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก

เลิศฤทธิ์     (  Lersrit  )  แปลว่า  อำนาจอันประเสริฐ

เฉลิมฤทธิ์  (  Chalermrit  )  แปลว่า  มีอำนาจดี

อติเชษฐ์  (  Atichet  )  แปลว่า  พี่ดี

อติภัสร์  (  Atipas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี

อติวิชญ์  (  Ativich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดี

อติณัฏฐ์  (  Atinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์