ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " อำไพ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   อำไพ   มีชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น

อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

อำไพภัทร์  (  Ampaipat  )  แปลว่า  น่ารักงามดี

อำไพทิพย์  (  Ampaitip  )  แปลว่า  งามดีเป็นของเทวดา

อำไพภัสร์  (  Ampaipas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงามดี

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้วงามดี

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงามดี

อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  งามดีนำสุขมาให้

อำไพณัฐ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดี

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงามดี

อำไพลักษณ์  (  Ampailak  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพลักขณ์  (  Ampailak  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพลักษณา  (  Ampailaksana  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพลักขณา  (  Ampailakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )   แปลว่า  มีความยกย่องงามดี

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เชื้อสายงามดี

อำไพดารา  (  Ampaidara  )  แปลว่า  ดาวงามดี

อำไพชามา  (  Ampaichama  )  แปลว่า  แปลว่า  ลูกหญิงงามดี

อำไพรุจี  (  Ampairujee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงามดี

อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  แก้วงามดี

อำไพรวี  (  Ampairawee  )  แปลว่า  ตะวันงามดี

อำไพพิชญ์  (  Ampaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดี

อำไพพิศ  (  Ampaipis  )  แปลว่า  มองดูงามดี   สวยงาม

อำไพพิชญา  (  Ampaipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดี

อำไพรุ้ง  (  Ampairung  )  แปลว่า  สายรุ้งงามดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ