ชื่อที่มีคำแปลว่า " เหมือน หรือ คล้าย "

 ชื่อที่มีคำแปลว่า "   เหมือน   หรือ  คล้าย  "  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ดุจดารา  (  Dujdara  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดุจเดือน  (  Dujduan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

ดุจธิดา  (  Dujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจดนยา  (  Dujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจชามา  (  Dujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจกนิษฐา  (  Dujkanitta  )  แปลว่า  เหมือนน้อง

ดุจขนิษฐา  (  Dujkhanitta  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสง

ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  เหมือนแก้ว

ดุจเพชรา  (  Dujpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

ดุจรัชนี  (  Dujratchanee  )  แปลว่า  เหมือนกลางคืน

ปานรุ้ง  (  Panrung  )  แปลว่า  เหมือนรุ้ง

ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

ชื่อผู้ชาย  อาทิ เช่น

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน   ดั่ง    คล้าย

ปานตะวัน  (  Pantawan  )  แปลว่า  เหมือนพระอาทิตย์

ปานพงศ์  (  Panpong  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

ปานณัฐ  (  Pannat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์

ปานณัฏฐ์  (  Pannat  )  เหมือนนักปราชญ์

ปานวิชญ์  (  Panwich  )  แปลว่า  คล้ายนักปราชญ์

ปานเทพ  (  Pantep  )  แปลว่า  เหมือนเทวดา

ปานอรุณ  (  Panarun  )  แปลว่า  เหมือนแสงเงินแสงทอง

ปานรัฐ  (  Panrat  )  แปลว่า  เหมือนแว่นแคว้น

ปานรวี  (  Panravee  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน

ปานระพี  (  Panrapee  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน

ปานเขตต์  (  Pankhet  )  แปลว่า  เหมือนแคว้น

ปานเชษฐ์  (  Panchet  )  แปลว่า  เหมือนพี่

ปานพัชร์  (  Panpach  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ