ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " ทิพย์ "

  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

กนกทิพย์  (  Kanoktip ,  Kanokthip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา

กมลทิพย์  (  Kamoltip , Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ทิพาทิพย์ (  Tipatip , Tipathip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

ทิวาทิพย์  (  Tivatip  ,  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

สุทธาทิพย์  (  Suttatip  )  แปลว่า  งามดีเป็นของเทวดา

ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

หทัยทิพย์  (  Hataitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

สุธาทิพย์  (  Sutatip  )  แปลว่า  อาหารทิพย์เป็นของเทวดา

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา

ดนยาทิพย์  (  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

ศิราทิพย์  (  Siratip  )  แปลว่า  ที่สุดเป็นของเทวดา

อมราทิพย์  (  Amaratip  )  แปลว่า  ยั่งยืนเป็นของเทวดา

นรีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  ผู้หญิงเป็นของเทวดา

ชไมทิพย์  (  Chamaitip  )  แปลว่า  ทั้งคู่เป็นของเทวดา

มณีทิพย์  (  Maneetip  )  แปลว่า  แก้วเป็นของเทวดา

ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา

ยุพาทิพย์  (  Yupatip  )  แปลว่า  ผู้หญิงเป็นของเทวดา

อุไรทิพย์  (  Uraitip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา

ปวีณาทิพย์  (  Paweenatip  )  แปลว่า  ฉลาดเป็นของเทวดา

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น

มนัสทิพย์  (  Manastip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

จรัสทิพย์  (  Jarastip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา

ธิติทิพย์  (  Tititip  ,  Thititip  )  แปลว่า  ความมั่นคงเป็นของเทวดา

ปวิชทิพย์  (  Pavichtip  )  แปลว่า  แหวนเป็นของเทวดา

อมรทิพย์  (  Amorntip  )  แปลว่า  ยั่งยืนเป็นของเทวดา

อติทิพย์  (  Atitip  )  แปลว่า  เลิศเป็นของเทวดา

ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ทรัพย์เป็นของเทวดา

ศุภทิพย์  (  Supatip  )  แปลว่า  ความดีเป็นของเทวดา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ