ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ธำรง "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  ธำรง  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้  ชูไว้

ธำรงเทพ  (  Tamrongtep  )  แปลว่า  เทวดา

ธำรงภัทร์  (  Tamrongpat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

ธำรงพงศ์  (  Tamrongpong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเชื้อสาย

ธำรงวงศ์  (  Tamrongwong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเชื้อสาย

ธำรงวุฒิ  (  Tamrongwut  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ

ธำรงกร  (  Tamrongkorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งแสง

ธำรงกรณ์  (  Tamrongkorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งฉลาด

ธำรงณัฐ  (  Tamrongnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธำรงวัฒน์  (  Tamrongwat  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ธำรงพัฒน์  (  Tamrongpat  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ธำรงลักษณ์  (  Tamronglak  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งลักษณะ

ธำรงนนท์  (  Tamrongnon  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุข

ธำรงมนัส  (  Tamrongmanas  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งใจ

ธำรงเดช  (  Tamrongdech  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง

ธำรงภพ  (  Tamrongpop  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งโลก

ธำรงยุทธ  (  Tamrongyut  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งการต่อสู้

ธำรงชัย  (  Tamrongchai  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งการชนะ

ธำรงไชย  (  Tamrongchai  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้เจริญกว่า

ธำรงวิชญ์  (  Tamrongwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธำรงรัฐ  (  Tamrongrat  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งแคว้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์