รวมชื่อพยางค์เดียว

  อยากตั้งชื่อจริงพยางค์เดียว  ชื่อพยางค์เดียวมีทั้ง  ชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี    ความเจริญ

แข  (  Khae  )  แปลว่า  พระจันทร์

นวล  (  Nuon  )  แปลว่า  ผิวผ่องเป็นยองใย

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์     สี     ผิว  

จันทร์  (  Jan  )   แปลว่า  พระจันทร์

ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย   ดั่ง

เดือน  (  Duan  )   แปลว่า   พระจันทร์

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  พระจันทร์

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว     เพชรพลอย  

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง

กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  มอง   แลดู

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน     เต็มไปด้วย

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

นาตย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินมีค่า

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูปเหมือน

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กร  (  Korn  )  แปลว่า  แสง    ผู้ทำ

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด

กฤษณ์  (  Krit  )  แปลว่า  ดำ   มืด   แรม

กริช  (  Krich  )  แปลว่า  มีดสองคมรูปคดปลายแหลม

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ   ชื่อเสียง   ความดี

ณัฐ   (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก   เจริญ

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วงศ์  (  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วงษ์  (  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  หมุน   ปั่น   กรอ

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  สุกใส   งาม

เดชน์  (  Dech  )  แปลว่า  ลูกศร

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  เป็นอิสระ

ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า  เป็นแถว

เปล่ง  (  Pleng  )  แปลว่า  สุกใส

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น

วิชญ์  (  Wich  )  แปลว่า  นักปราชญ์

วิทย์  (  Wit  )  แปลว่า  ความรู้

เชาวน์  (  Chou  )  แปลว่า  ความเร็วของปัญญาหรือความคิด

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เสมอ

สัณฑ์  (  San  )  แปลว่า  ป่า

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  สุภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ