ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยตัว " อ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยตัว  " อ "  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  พระอาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า   นางงาม   ผู้หญิง

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

อนัตตา  (  Anatta  )  แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า   ความรู้ยิ่ง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งเป็นเครื่องประดับ

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย   ยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันยั่งยืน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า   เพชร

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า   ป่า

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง   ,  เทพีแห่งเหล้า

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  พิเศษ

อดิเรกพงศ์  (  Adirekpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  เลิศ   ประเสริฐ

อติชาต  (  Atichat  )  แปลว่า  ผู้เลิศกว่าเผ่าพงศ์

อนันต์  (  Anan  )   แปลว่า  ไม่มีสิ้นสุด

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ

อนุชิตพงศ์  (  Anuchitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ชนะ

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา

อนุรักษ์พงศ์  (  Anurakpong  )  แปลว่า  รักษาเชื้อสาย

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ยินดียิ่ง

อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  น้ำทิพย์

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ