ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วราทิพย์   (  Warathip  ,  Waratip  )  แปลว่า  ประเสริฐเป็นของเทวดา

วราทิพ  (  Warathip  ,  Varatip  )  แปลว่า  วันที่ประเสริฐ

วราภรณ์  (  Waraporn  ,  Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ

วราพร  (  Waraporn  ,  Varaporn  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ

วราณัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรานัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรานัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วราวุฒิ  (  Warawut  )  แปลว่่า  ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ

วราชัย  (  Warachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ

วราไชย  (  Warachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญเลิศกว่า

วราพงศ์  (  Warapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันประเสริฐ

วราพงษ์   (  Warapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันประเสริฐ  

วราพล  (  Warapol  )  แปลว่า  ผู้มีกำลังเลิศ

วราวัฒน์  (  Warawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ

วราพัฒน์  (  Warapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ

วราภัทร์  (  Warapat  )  แปลว่า  ผู้เจริญเลิศ

วราพัชร์   (  Warapat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ