ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชนิดา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนิดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า    พรพ่อ

ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ

ชนิดารัตน์  (  Chanidarat  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ

ชนิดาพัชร์  (  Chanidapach  ,  Chanidapat  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ

ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของของพ่อ

ชนิดาวัลย์  (  Chanidawan ,  Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนิดาทิพย์  (  Chanidathip  ,  Chanidatip  )  แปลว่า  พ่อเป็นของเทวดา

ชนิดาทิพ  (  Chanidathip  ,  Chanidatip  )  แปลว่า  วันพ่อ

ชนิดาธาร  (  Chanitan  )แปลว่า   ลำน้าพ่อ

ชนิดามาส  (  Chanidamas  )  แปลว่า    พระจันทร์ของพ่อ

ชนิดามาศ  (  Chanidamas  )  แปลว่า  ทองคำของพ่อ

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  แปลว่า   ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ

ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ชนิดาลักขณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ

ชนิดาวลี  (  Chanidawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ