ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ชนา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนา  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชนาภรณ์  (  Chanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับคน

ชนาทิพย์  (  Chanathip  ,  Chanatip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา

ชนาทิพ  (  Chanathip  ,  Chanatip  )  แปลว่า  คนสวรรค์

ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  คนแก้ว

ชนาพัชร์  (  Chanapach  ,  Chanapat  )  แปลว่า  คนแก้ว

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ชนาพร  (  Chanaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้

ชนานุช  (  Chananuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง

ชนามณี  (  Chanamanee  )  แปลว่า  คนแก้ว

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ชนาวุฒิ  (  Chanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

ชนาวัฒน์  (  Chanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชนาพัฒน์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ชนาสัณห์  (  Chanasan  )  แปลว่า  ผู้เกี้ยงเกลา   ผู้สุภาพ

ชนายศ  (  Chanayos  )  แปลว่า  ผู้มีความดี

ชนาธร  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้

ชนาเทพ  (  Chanatep  )  แปลว่า  คนเทวดา

ชนากร  (  Chanagorn  )  แปลว่า  ผู้ทำ   ผู้สร้าง

ชนากรณ์  (  Chanagorn  )  แปลว่า  คนฉลาด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์