ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชนิกา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนิกา  "   มีชื่อผู้หญิงดังนี้

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่    พรแม่

ชนิการัตน์  (  Chanikarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ชนิกาพัชร์  (  Chanikapach  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ชนิกามณี  (  Chanikamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ชนิกาภัทร์  (  Chanikapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของแม่

ชนิกาลักษณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่

ชนิกาลักขณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่

ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ชนิกาวลี  (  Chanikawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่

ชนิกามาส  (  Chanikamas  )  แปลว่า  พระจันทร์ของแม่

ชนิกามาศ  (  Chanikamas  )  แปลว่า  ทองคำของแม่

ชนิกาธร  (  Chanikatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งแม่

ชนิกาธาร  (  Chanikatan  )   แปลว่า   ลำน้ำแม่

ชนิกาทิพย์  (  Chanikathip  ,  Chanikatip  )  แปลว่า   แม่เป็นของเทวดา

ชนิกาทิพ  (  Chanikathip  ,  Chanikatip  )  แปลว่า    วันแม่

ชนิกาพรรณ  (  Chanikapan  )  แปลว่า   ผู้เป็นความงามของแม่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์