ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กนา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กนา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้   อาทิเช่น

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง    นางน้อย    วัยรุ่น   ผู้หญิง

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กนาณัฐ  (  Kananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

กนาณัฏฐ์  (  Kananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

กนาภรณ์  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

กนาวรรณ (  Kanawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

กนาพร  (  Kanaporn  )   แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้

กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กนาพัชร์  (  Kanapach  ,  Kanapat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กนานาถ  (  Kananath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

กนากาญจน์  (  Kanakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง

กนาลักขณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

กนาลักษณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

กนามณี  (  Kanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กนาทิพย์  (  Kanathip  ,  Kanatip  )  แปลว่า   นางเป็นของเทวดา

กนาทิพ  (  Kanathip  ,  Kanatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

กนานิตย์  (  Kananit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

กนานิจ  (  Kananit  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

กนานุช  (  Kananuch  )  แปลว่า  นางน้อง

กนากุล  (  Kanakul  )  แปลว่า   เชื้อสายนาง

กนาภัค  (  Kanapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี

กนาภัส  (  Kanapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

กนามาศ  (  Kanamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง

กนามาส  (  Kanamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ