ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจิม "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจิม  "  มีทั้งชื่่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

เจิมจิต  (  Jermjit  )   แปลว่า  เสริมส่วนความรู้สึกนึกคิดในบุคคล

เจิมจิตต์  (  Jermjit  )   แปลว่า  เสริมใจ

เจิมจิตร  (  Jermjit  )  แปลว่า  เพิ่มลวดลาย   คิ้วงดงาม

เจิมจินต์  (  Jermjin  )  แปลว่า  เสริมความคิด

เจิมชนา  (  Jermchana  )  แปลว่า  เพิ่มคน

เจิมชีวัน  (  Jermcheewan  )   แปลว่า  เสริมชีวิต

เจิมสุรีย์  (  Jermsuree  )  แปลว่า  เสริมตะวัน

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เจิมเจต  (  Jermjet  )  แปลว่า  เสริมสิ่งที่คิด    เสริมใจ

เจิมเจษฎ์  (  Jermjet  )  แปลว่า  เสริมผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจิมจรัส  (  Jermjaras  )  แปลว่า  เสริมความรุ่งเรือง

เจิมลักษณ์  (  Jermlak  )  แปลว่า  เสริมลักษณะ

เจิมชล  (  Jermchol  )   แปลว่า  เพิ่มน้ำ   เสริมน้ำ

เจิมชาติ  (  Jermchat  )  แปลว่า  เสริมตระกูล   เพิ่มตระกูล

เจิมชาญ  (  Jermchan  )  แปลว่า  เพิ่มความคล่องแคล่ว

เจิมชีวี  (  Jermcheewee  )  แปลว่า  เสริมความเป็นอยู่

เจิมศักดิ์  (  Jermsak  )  แปลว่า  เพิ่มมความเชี่ยวชาญ  

เจิมชัย  (  Jermchai  )  แปลว่า  เพิ่มชัยขนะ

เจิมไชย  (  Jermchai  )  แปลว่า  เพิ่มความเจริญกว่า

เจิมสัณห์  (  Jermsan  )  แปลว่า  เสริมความเกลี้ยงเกลา

เจิมสันต์  (  Jermsan  )  แปลว่า  เพิ่มความสงบ

เจิมสณฑ์  (  Jermson  )แปลว่า  เพิ่มป่าทึบ

เจิมสัณฑ์  (  Jermsan  )  แปลว่า  เพิ่มป่าทึบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ