ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วร "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรนุช  (  Vorranuch  ,  Worranuch  )   แปลว่า  น้องผู้เลิศ

วรวรรณ  (  Vorrawan  ,  Worrawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

วรกาญจน์  (  Vorrakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วรภรณ์  (  Vorraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ

วรพร  (  Vorraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขที่ยอดเยี่ยม

วรกนา  (  Vorrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ

วรกมล  (  Vorrakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ

วรกนก  (  Vorrakanok  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วรลักขณา  (  Vorralakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

วรชัย  (  Vorrachai  ,  Worrachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ

วรไชย  (  Vorrachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ

วรศักดิ์  (  Vorrasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม

วรพงศ์  (  Vorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วรพงษ์  (  Vorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วรณัฐ  (  Vorranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ประเสริฐ

วรณัฏฐ์  (  Vorranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรกานต์  (  Vorrakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรวุฒิ  (  Vorrawut  ,Vorravut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ

วรเชษฐ์  (  Vorrachet  )  แปลว่า   พี่ผู้ประเสริฐ     ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ

วรวิทย์  (  Vorrawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิชญ์  (  Vorrawit  ,  Vorravich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ