ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พิชญา

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พิชญา  หรือ พิชญ หรือ พิชญ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญากุล  (  Pitchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาพันธุ์  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาพงษ์  (  Pitchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาพงศ์  (  Pitchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาวงษ์  (  Pitchayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาวงศ์  (  Pitchayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

พิชญาภพ  (  Pitchayapop  )  แปลว่า  โลกนักปราชญ์  

พิชญาภัทร์  (  Pitchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

พิชญาภัสร์  (  Pitchayapas  )  แปลว่า แสงแห่งนักปราชญ์  

พิชญาพัฒน์  (  Pitchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พิชญาวัฒน์  (  Pitchayawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

พิชญาวัจน์  (  Pitchayawaj  ,  Pitchayawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

พิชญาลักษณ์  (  Pitchayalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์  

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รีก  

ปิยพิชญา  (  Piyapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิชญเดช  (  Pitchayadech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

พิชญดนัย  (  Pitchayadanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์ 

ดนัยพิชญา  (  Danaipitchaya  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์  

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ไกรพิชญา  (  Kraipitchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

ณัฐพิชญา  (  Natpitchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

ณัฏฐ์พิชญา  (  Natpitchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง  

จิรพิชญา  (  Jirapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

อมรพิชญา  (  Amornpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ